Toegevoegd
Afrekenen » Verder winkelen
Vanaf 14 juli 2018 zet Moto5 de verkoop via de webshop stop.
Dank aan de vele klanten voor het jarenlange vertrouwen.

Onze winkel zal nog geopend blijven t.e.m. vrijdag 20 juli 2018 en dit tot 18h.
Kom nog genieten van de laatste koopjes van -50% t.e.m -70% !!!

Voor verdere vragen mail naar info@moto5.be

P.S.: Openstaande bestellingen zullen nog op een correcte manier afgehandeld worden.

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1. Alle voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten, welke via de website van Moto5 afgesloten worden. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
1.2. Alleen door schriftelijke toestemming van Moto5, zou er van de algemene voorwaarden kunnen worden afgeweken in uitzonderlijke gevallen.
1.3. Moto5 heeft altijd het recht om de inhoud van de webwinkel en de algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. In de webwinkel van Moto5 zijn altijd aanbiedingen aanwezig. Deze zijn vrijblijvend en niet bindend, maar puur uitnodigend voor het plaatsen van een bestelling. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst tussen u en Moto5 komt tot stand nadat een bestelling is binnengekomen in ons archief, middels de bestelprocedure in onze webwinkel. U ontvangt hiervan automatisch een bevestiging.
2.3. De administratie van Moto5 geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Moto5 verrichte leveringen. Moto5 erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling en dus het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.
2.4. Moto5 behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
2.5. Moto5 garandeert niet de juistheid van de gegevens, die vermeld zijn op de website.

3. Prijzen / betaling
3.1. Alle prijzen in de webwinkel van Moto5 zijn uitgedrukt in euros, inclusief de BTW en exclusief verzendkosten.
3.2. Alle bestellingen worden door Moto5 thuisbezorgd. Binnen België wordt voor orders vanaf € 5,50 verzendkosten in rekening gebracht m.u.v. brievenbuspost - verzendkosten voor Nederland / Luxemburg: vanaf € 9,50, tevens m.u.v. brievenbuspost.
3.3. Eventueel verleende kortingen zijn altijd eenmalig.
3.4. Alle bestellingen moeten vooraf aan ons worden voldaan.
3.4.1 U maakt het factuurbedrag van uw bestelling over op het bankrekeningnummer 363-0669737-89, IBAN: BE45 3630 6697 3789, BIC: BBRUBEBB o.v.v. uw naam en het verzendadres.

4. Transport
4.1 Om uw product bij u thuis te bezorgen, maakt Moto5 gebruik van Bpost.
4.2. Moto5 bepaalt de wijze van verzending, tenzij anders overeengekomen.
4.3. Leveringen vinden uitsluitend plaats in de Benelux. Bij levering buiten België is het transportrisico voor de klant.

5. Aflevering en levertijd
5.1. Producten worden altijd zo spoedig mogelijk naar het door u opgegeven afleveradres verzonden, onder voorbehoud van de dan aanwezige voorraad. Na ontvangst van uw betaling is het ons streven de producten binnen 5 werkdagen aan te leveren.
5.2. Motor5 geeft u bericht, wanneer er verzonden gaat worden.
5.3. Bent u niet aanwezig op het tijdstip van aflevering, dan kunt U de goederen op een aangegeven postkantoor afhalen.
5.4. Mocht de voorraad onverhoopt niet toereikend zijn, dan zullen wij contact met u opnemen en u een verwachte levertijd doorgeven. Wanneer u zich niet kunt vinden in deze leveringstermijn, kunt u zonder opgave van redenen en kosteloos de bestelling annuleren. Dit dient wel schriftelijk (e-mail) te gebeuren door u.
5.5. De door Moto5 opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale levertijd, tenzij anders overeengekomen.

6. Afkoelingsperiode
6.1. Nadat u het door u bestelde product hebt mogen ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Moto5 te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Uitzondering hierop: Aanbiedingsartikelen en speciaal voor u bestelde artikelen kunnen niet worden geretourneerd. Artikelen voorzien van kleurcode zijn altijd special order; deze kunnen niet worden geretourneerd of geruild.
6.2. Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Moto5 te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Moto5, Kerkstraat 12, 3381 Glabbeek (België). U kunt het product alleen retourneren indien het product nog in originele staat is en in een niet beschadigde verpakking verzegeld is. U draagt zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden. Niet gefrankeerde zendingen worden geweigerd.
6.3. De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met Moto5 aanging, zullen wij binnen 5 dagen, nadat Moto5 het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u crediteren (verzendkosten worden niet vergoed).
6.4. Moto5 behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Moto5 of de leverancier) is beschadigd.
6.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Moto5 schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Moto5 u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Moto5 heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7. Respect voor uw persoonlijke gegevens
7.1. Moto5 zal uw persoonsgegevens opnemen en verwerken in een of meer bestanden. Het doel van deze verwerking is het door kunnen nakomen van de overeenkomst die u en Moto5 zijn aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u Moto5 persoonlijk gerichte aanbiedingen. Uw gegevens zullen NIMMER aan derden verstrekt worden.
7.2. De persoonlijke gegevens die verwerkt worden, zijn die gegevens welke u heeft ingevuld tijdens de bestelprocedure.
7.3. U kunt te allen tijden uw persoonlijke gegevens verstrekt krijgen, zoals die bij Moto5 bekent zijn. Dit kunt u schriftelijk aanvragen. Wij zullen dan zo snel mogelijk een overzicht verstrekken van de bij Moto5 aanwezige gegevens.
7.4. Veilig bestellen. Als u producten bij Moto5 bestelt, dan is het nodig persoonlijke gegevens in te vullen. Moto5 draagt er zorg voor dat al uw persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen. Er worden geen klant- en betaalgegevens op het internet opgeslagen.

8. Toepasselijk recht
8.1. Op alle overeenkomsten, welke u heeft afgesloten met Moto5, is het Belgisch recht van toepassing.

Moto5 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ondernemingsnummer BE 0821.993.143.

 

Disclaimer

Deze website is met de grootste zorg samengesteld door Moto5, desondanks kunnen zich toch incidentele onjuistheden voordoen. Wij wijzen u op de volgende bepalingen.

Informatie
Alle prijzen op deze site zijn in Euro en inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze website wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.

Aansprakelijkheid
Mocht blijken dat er op deze site onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Moto5 geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Motor5 geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Links
Bepaalde verwijzingen op deze site kunnen linken naar websites die door derden worden aangeboden en onderhouden. Hierover heeft Moto5 geen controle. Wij dragen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van dergelijke sites. Bovendien kan onze website componenten bevatten die geïnstalleerd dienen te worden op uw eigen PC. Het downloaden en installeren van deze componenten is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Motor5 aanvaardt ook hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.